Pædagogiske principper

 
Fjelstervang Skole er en landsbyskole og har et spor fra 0. kl til 6. klasse.
Skolen er opdelt i to faser: 0.-3. kl. og 4.-6. kl.
Lærerne arbejder i teams, som i skoleåret tager afsæt i TEACH.
 
Vi bygger vores dagligdag på vores værdier læring, trivsel og børneperspektiv, samt vores pædagogiske platform,  hvor vi arbejder med KRAP og feedback som didaktisk metode.
 
Vi arbejder ud fra en afdelingsopdelt skole med holddelingen som princip.
Vi arbejder både med hele afdelingen, klassen og holdvis.
Vi arbejder tværfagligt.
Vi søger at udnytte det enkelte barns kompetencer i forskellige læringsmæssige sammenhænge.
Vi søger at fremme elevernes ansvar for egen læring.
Vi arbejder med innovation og entreprenørskab.
Vi har egen skoleskov og sø, og i det hele taget en fantastisk omkringliggende natur, der inddrages i skoledagen i det omfang det giver mening.
 
Vi har i skoleåret 2015/2016 været demonstrationsskole for udeskole under Undervisningsministeriet - og arbejdet med udeskole fortsætter ind i kommende skoleår. Udeskole defineret som brugen af det omkringliggende samfund ind i børnenes læring.
 
Evaluering
 
Vi bruger løbende evaluering, herunder bl.a.:
 • Portfolio (pralemappe) og logbog
 • Elevsamtaler
 • Klassesamtaler
 • De forskellige bogsystemers prøver
 • Standardiserede prøver
 • Evaluering af de sociale kompetencer
 • To årlige skole/hjem-samtaler
 • Elevplaner
 • Nationale test - Se mere her: http://www.evaluering.uvm.dk
 • I skoleåret 16/17 bliver MeeBook en stor del af vores evaluering
 
Trivsel på Fjelstervang Skole
 
Vi arbejder ud fra Ringkøbing Skjerns børne/unge syn med fokus på den anerkendende tilgang. Vi har plads til alle men ikke til alt. 
 
Elever i 0. klasse og 1. klasse har skolevenner fra 5.- og 6. klasse.
Eleverne i 6. klasse er legepatrulje for eleverne i 0.-2 klasse - og nogen gange leger de med os alle sammen smiley
 
Alle klasser deltager hvert år i "klassetrivsel.dk". Vores AKT er tovholder og sparring for børn og voksne.
Desuden er de nationale trivselsmålinger en del af vores arbejde med trivslen.
 
 
Skolens dagligdag
 
Skolen starter for alle elever kl. 8.10 hver dag, hvor vi efter at have sat mobilerne på mobilhotellet, mødes til samling på Torvet. Vi synger, fejrer fødselsdage, ser Kids News, hører fremlæggelser, får fortalt, beder Fadervor eller siger vores Børneremse og meget mere. Traditioner og højtider er en væsentlig del af vores samling..
 
Mandag starter ugen med trivselstid i alle klasser. Klasselæreren tjekker sammen med børnene ind til den kommende uge samt arbejder med både klassens- og det enkelte barns trivsel.
 
Formiddagen præges i løbet af ugen af dansk, matematik, engelsk, tysk og historie, men timerne over middag mere hører hjemme i den musik/kreative del. Den understøttende undervisning er generelt lagt ind i de enkelte lektioner.
 
 
Kl. 11.25 er der et kvarters spisepause, hvor alle har tid til at få tanket ny energi. Spisestunden er i selskab med en voksen.
 
Så er der frikvarter og tid til frisk luft for alle børn. Det skal være rigtig dårligt vejr før vi bliver inde. smiley Der er voksne ude i alle frikvarterer. Legepatruljen sætter i aftalte perioder lege i gang primært for 0.-2. Legepatruljen består af elever fra 6. klasse.
 
Fredagene er F-dage, hvor timerne fra kl. 10.20 til 14.10 er anderledes. Det kan være fag-dage, udeskole-dage, tværfaglige-dage, tema-dage, ud-af-huset-dage mm.
 
Årlige begivenheder/traditioner:
 • Motionsdag
 • Juleklippedag med Bedsteforældre
 • Lusiaoptog v. 2. og 3. klasse samt optræden til Syng Julen ind med 4.-6. klasse
 • Sidste skoledag inden juleferien deltager vi i julegudstjeneste i Fjelstervang Kirke
 • Skolefest for alle klasser og forældre - 5. klasse opfører skuespil.
 • Sidste skoledag før sommerferien arrangerer 6. klasse sidste skoledag for alle skolens andre elever.
 • Vi tilstræber, at alle elever hvert år har to oplevelsesdage. Det kan være en tur i Den Gamle By i Århus, besøg af en efterskole, deltagelse i kordage o.s.v.
 • 5. og 6. klasse deltager i Venølejren hvert andet år. Lejren er arrangeret af Dansk Skoleidræt.