Fjelstervang Skoles målsætning                                                         
 
 
Undervisningen og læreprocesser tager udgangspunkt i den enkelte elevs standpunkt, evner og behov.
 
Undervisningen søges altid tilrettelagt, så det hele mennneske tilgodeses.
 
 Derfor vægter vi sammenhæng, såvel fagligt som tværfagligt.
 
Derfor ønsker vi at give eleverne gode oplevelser gennem:
- kreativitet
- samarbejde
- samtale
 
Derfor lægger vi vægt på basisviden.
 
Derfor gennemføres specialundervisning, hvor behov opstår hos den enkelte elev.
 
Planlægningen af skoleforløbet sker i et tæt samarbejde mellem elev, forældre og skole.
 
Derfor er det skolens ønske, at der omkring den enkelte klasse opstår et engageret skole-hjem samarbejde.
 
 
 
 
Skolen er åben for ideer og tanker fra det omgivende samfund, for der igennem at bibringe eleverne bredere forståelse for deres dagligdag i skolen, i fritiden og i hjemmet.
 
Innovation og entreprenørskab er en naturlig del af hverdagen.
 
Skolen stræber efter at udnytte alle de muligheder, som etableringen af Landsbycentret i Fjelstervang giver os.
 
 
 
 
Det er af stor betydning for skolen , at eleverne drager deres egne erfaringer og erkendelser.
 
Derfor arbejder skolen på at skabe situationer, der giver mulighed for at give eleverne lærerige oplevelser.
 
Derfor er det vigtigt, at eleverne oplever personligt engagement, nytte og ligeværdighed i de sammenhænge, som de oplever i skolen.
 
 
 
 
Det prioriteres højt, at skolen er et sted, hvor alle er glad for at komme.
 
Derfor er det vigtigt, at der på skolen findes en positiv omgangstone.
 
Derfor er det vigtigt, at alle viser en ansvarlig optræden.
 
Derfor er det vigtigt, at der finder social læring sted på skolen.
 
Derfor arbejdes der med trivsel på alle plan.
 
Nærvær vægtes højt. Lærerne er i klassen 10 minutter, inden timen starter om morgenen. Alle børn er i nærvær med anerkendende voksne hver dag.
 
5. og 6. klasse er skolevenner med 0. og 1. klasse.
 
Skolen har skolepatrulje og legepatrulje.